Kontakt

OZ Denamit

Organizácia projektov:

Michaela Bednárová: +421 944 324 844

Simona Janišová: +421 948 042 161

mail: denamit@denamit.sk

Korešpondenčná adresa:

OZ Denamit

Mamateyova 9

85104 Bratislava

IČO: 421 709 66

DIČ: 2022856462

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: 4008600615/7500

IBAN: SK3275000000004008600615

SWIFT: CEKOSKBX

Adresa ateliérov:

OZ Denamit

Továrenská 14

81109 Bratislava

denamit@denamit.sk

+421 944 324 844
+421 948 042 161

Korešpondenčná adresa:

OZ Denamit

Mamateyova 9

85104 Bratislava

IČO: 421 709 66

DIČ: 2022856462