Melivo #2

Melivo #2

Schaubmarov mlyn je miesto so silným géniom loci a spolu s malokarpatským regiónom pôsobia ako silná inšpirácia. Na 7 dní sa na tomto mieste ocitnú ako rezidenti keramičky Linda Viková a Paula Hoššová. Zostavu doplní fotograf Ondrej Rychnavský, grafická dizajnérka a fotografka Ivana Palečková a vizuálny umelec Viliam Slaminka. Cieľom rezidencie Melivo je na ne reagovať a prispieť k vzniku site specific diel, dizajnérskych výstupov alebo kultúrnych projektov v regióne. Niektoré vzniknú priamo na mieste, iné budú dokončené dodatočne a predstavíme ich opäť o rok na začiatku 3. ročníka rezidencie Melivo v lete 2019. Rezidenciu realizujeme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
Ďakujeme!
Rezidenti Meliva #2
Paula Hoššová
Rezidentkou, ktorá je zároveň vystavujúcou autorkou na aktuálnej výstave v Schaubmarovom mlyne Z kruhu von, je Paula Hoššová, absolventka Ateliéru keramiky Doc. Ivice Vidrovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svojimi prácami komentuje viaceré postupy a témy súčasného umenia: princíp rozmnoženiny, sériovosť, civilizačné motívy aj idoly 20. storočia. Veľkorysé možnosti na tvorivých sympóziách (Kalinovo) využíva na tvorbu monumentálnych objektov – keramických malieb. Tie vznikajú prevažne ako výsledok inšpirácie industriálnym prostredím a prostredím krajiny Novohradu.

Ilúzia hojnosti – Rám ako obraz, poloporcelán, 2008, foto archív autorky

Ivana Palečková
Ivana Palečková sa narodila sedem dní pred nežnou revolúciou. V roku 2015 ukončila štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení. Aktuálne pracuje ako grafická dizajnérka na voľnej nohe. Venuje sa prevažne tvorbe tlačovín a vizuálnych identít. Okrem grafického dizajnu sa zaujíma o voľnú fotografickú tvorbu. Záujem o fotografiu a dizajn spája v autorských publikáciách. Aktuálne spolu s písmovou dizajnérkou Jitkou Janečkovou dokončuje responzívne digitálne písmo vychádzajúce z legendárnych plastových hračiek – céčok. Žije a tvorí v Bratislave. www.ivanapaleckova.com

Vizuálna identita Fest Anča 2018, foto Juraj Starovecký

Ondrej Rychnavský 
Absolvoval SPŠD v Spišskej Novej Vsi, odbor Propagačné výtvarníctvo. Ďalej študoval učiteľstvo výtvarného umenia na univerzite v PO, kde presedlal z grafického dizajnu na fotografiu. Počas štúdia na vysokej škole začal tvoriť pod pseudonymom Ryon a po ukončení štúdia začal pracovať vo Východoslovenskej galérii ako výstavný technik a fotograf. Vo svojej fotografickej tvorbe sa zo začiatku venoval primárne dokumentu, ktorý momentálne postupne viac strieda za inscenovanú a módnu fotografiu. www.ryon.sk

Foto kolekcie značky Ushyte, 2018

Viliam Slaminka
Žije a tvorí v Bratislave. V roku 2010 s titulom Mgr.art. ukončil štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba a iné médiá. Venuje sa ilustrácii a komiksu, pôsobí ako pedagóg na ZUŠ a voľne tvorí vo svojom ateliéri. Jeho práca vychádza predovšetkým z komiksov, filmov a iných oblastí populárnej kultúry. Témy, materiál alebo spôsob prezentácie vždy obsahuje prvok „hry“. www.viliamslaminka.blogspot.com

Hit the orange! 2016. foto: Katarína Hudačinová

Linda Viková
Linda Viková je absolventkou ateliéru keramiky a porcelánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Doc. Ivice Vidrovej. Má za sebou prax a pracovné pobyty v keramickej dielni Margaretenhohe pod vedením keramičky Young-Jae Lee. Linda všetko vlastnoručne realizuje – od idey až po finálnu výrobu vo svojom bratislavskom ateliéri. Venuje sa výhradne úžitkovej tvorbe. Vystavuje doma i v zahraničí. Je autorkou ocenenia OTO a Best Fashion Graduate pre Slovak Fashion Council. V roku 2009 spoluzakladala dizajnérske združenie Denamit a od roku 2010 pedagogicky pôsobí na „zuške“ v Bratislave. Okrem vlastnej autorskej tvorby sa od roku 2012 so Simonou Janišovou venuje spoluprácii pod značkou si.li. Je jednou z vystavujúcich autoriek na aktuálnej výstave Z kruhu von v Schaubmarovom mlyne. www.lindavikova.com
Big Round Bowl, kamenina, 2018, foto: Martin Tomečko

Related Items