Design Shoot Fotoworkshop

Design Shoot Fotoworkshop

Design Shoot  Fotoworkshop je projekt korý poukazuje na potrebu spolupráce dizajnéra a fotografa. Jeho cieľom je spokytnúť študentom praktickú skúsenosť v oblasti produktovej fotografie. Workshop sa konal v spolupráci s atliérom fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Študenti zapojení do projektu vytvárajú dvojice s profesionálnymi dizajnérmi a spolupracujú behom dvoch semestrov na viacerých foteniach – „zákazkach“, ktoré majú simulovať reálnu spoluprácu fotograf – klient.
Zámer projektu je, aby študenti mali už na škole možnosť vyskúšať si reálnu zákazku a aby sa naučili komunikovať s klientom, a snažili sa splniť jeho požiadavky. Úlohou fotografa je reagovať na zadanie dizajnéra a invenčne odfotografovať a odprezentovať konkrétne produkt/dielo. Počas trvania workshopu je úlohou školiteľov priebeh práce konzultovať a viesť. Na záver každého semestra je výsledok spolupráce hodnotený známkami v rámci predmetu „Reklamná fotografia“ pod vedením Mgr.art. Marka Horbana.

Po realizácii jednotlivých „zákaziek“ pre dizajnérov, by mali vzniknúť plnohodnotné produktové fotografie, ktoré môžu byť reálne využité v praxi.  Študenti sa počas semestra naučia ako sa uplatniť v tejto žiadanej oblasti v praxi a taktiež sa vytvorí priestor na ďalšiu spoluprácu medzi dizajnérmi a fotografmi v budúcnosti.

Do úlohy „klientov“ boli obsadení: fashion dizajnérka Lenka Sršňová, grafická a knižná dizajnérka Martina Rozinajová, keramička Linda Viková, dizajnér obuvi a jej zberateľ Juraj Šuška a napokon Peco Bikes –  firma zameraná na výrobu a predaj bicyklov a s nimi spojeného príslušenstva. Úlohou študentov počas zimného semestra bolo vytvoriť produktovú fotografiu, použiteľnú napríklad do katalógu, alebo pre e-shop, so zreteľom na individuálne požiadavky „klienta“ – dizajnéra.

 Puojd_Dutkova2 Mimo Arch._jjanco_9312w minergo_jjanco_pan1w

Linda 22 Linda 25