Denamit Design Days

Denamit Design Days

Denamit Design Days je projekt , ktorý spája výstavy, prezentácie, prednášky a diskusie súvisiace s témou dizajnu, úžitkového umenia a ich presahov do voľného umenia a spoločnosti.

Od vzniku v roku 2010 bolo vrámci DDD zorganizovaných niekoľko konferencií, prednášok a výstav, vďaka ktorým sa domácemu publiku predstavilo množstvo inšpiratívnych speakrov a autorov z dizajnérskej a podnikateľskej oblasti. Medzi inými to boli napríklad aj odvený dizajnér Juraj Straka, dizajnéri Daniel Piršč a Pavel Brejcha, alebo marketér Pater Šebo. Prostredníctvom výstav svoju tvorbu predstavili aj sklársky dizajnér Patrik Illo a bratislavské štúdiá Mejd a Allt. Diskusie otvorili najhorúcejšie témy týkajúce sa problematiky kreatívneho prostredia.

 

lucia_bartkova proces