Kreatívne stáže

Kreatívne stáže

Stáže rôzneho zamerania pre študentov a absolventov v ateliéroch dizajnérok Denamitu.

Platená stáž v ateliéroch členiek Denamitu ponúkla jedinečnú šancu absolvovať dizajnérsku prax na našom území. V štúdiu značky Puojd, v módnom ateliéri Lenky Sršňovej a v keramickom ateliéri Simony Janišovej a Lindy Vikovej účastníci získali neoceniteľné skúsenosti nielen z procesu tvorby dizajnérskych produktov ale i zo zákulisia vedenia značky, marketingu a obchodu.
Možnosť praxe vo fungujúcich dizajnérskych štúdiách je na Slovensku pre začínajúcich dizajnérov ojedinelá a vzácna. Vďaka stážam vznikla obojstranne prospešná výmena práce a skúseností, ale aj oživenie diania v tomto odvetví na Slovensku.staze 2

DENAMIT_PLAGAT_STAZ